Anatomie       Zajímavosti       Suchozemské želvy       Vodní želvy       Galerie / seznam želv       Úvahy o evoluci a roli želv v ní       Literatura a odkazy       Novinky       Rady       Foto & Video       O tvůrci

Anatomy       Interesting       Tortoises       Aquatic turtles       Gallery / Chelonian index       Speculation about evolution and chelonians       Turtle links       What's new       FAQs       Photo & Video       About

Vážení želvaři,
  bývaly časy, kdy jsem tyto stránky pojal ve velmi rozmáchlém stylu. Není to nyní časově takové, abych mohl pracovat na všech sekcích najednou, některé mám řádně zanedbané.
V současné době je rozsah celého webu cca 220 MB -- už jen údržba takového množství dat je docela náročná. Někteří mi vyčítáte, že struktura je nelogická a k některým informacím se složitě probojovává -- to pomalu zlepšuji, ale jen trochu -- ta "prolézačka" má svůj význam.
Spousta stránek zastarala za těch skoro 8 let, co jsou vystaveny, spoustu věcí vidím jinak a přehodnocuji. Například koncepci sekce anatomie mám dlouho dlouho rozmyšlenou a částečně i obrázky připraveny, jen to dát dohromady :)
Stránky mají stabilně přes 350 unique přístupů denně, denně odpovídám 5 a více dotazů ohledně želv, nemluvě o želví konferenci, práci pro Klub chovatelů želv či pro Tortoise Aid Intl., spoustě souvisejících aktivit a poslední dobou čím dál častějších expedic a práce v terénu.
Důkladně aktualizuji sekci novinek -- jen nahlédněte :). V každém případě, projekt není mrtvý a nebude -- tak slibuji.

David Krumphanzl.

NOVINKA -- seznam vhodných veterinářů, schopných vyšetřit a léčit želvy či jiné plazy ZDE.
  Dear turtlers,
  I have started these pages in a bit too wide style, now I hardly keep them updated sufficiently (at least in the section of the "news"). To date, the project has aprox. 220 MB -- even the maintenance itself demands a lot. Some of you wrote me that the structure is too complicated and some info is quite difficult to find -- well I am working on improvement of this it but it has is reasons :)
Many pages has became obsolete after nearly 8 years online, many issues I plan to re-do in a different way, thoroughfully (f.i. the anatomy is my shame, ... ... I have a lot of a new specsheets etc.).
Average number of unique visitors is more than 350 daily, each day I use to reply to more than 5 questions with some advice, speaking not about the turtle conferences, work for the Czech Chelonia Breeders Club or for Tortoise Aid Intl. where I volunteer as the Regional Advisor for Europe .... I work on many of connected activities and increasing number of expeditions and field work.
... Anyway, the project still lives -- I do my best.

David Krumphanzl.

Úvod do želvologie


Želva je jedním z nejstarších tvorů pohybujících se po zemi. Pokud se jí příliš neznepříjemňuje život, může se dožít vysokého věku. Tento návod by měl pomoci amatérským chovatelům v péči, při výběru a vůbec se želvami seznámit. Seriozním zájemcům doporučuji literaturu u nás dostupnou.
Na základě vašich mailů postupně zařazuji nejobvyklejší otázky a odpovědi. Máte-li vlastní želví stránky, napište mi, zařadím vás do seznamu.
Zájemce o chov by si měl uvědomit, že želva není hračka, neznamená jen radost a zábavu, ale především velkou odpovědnost.

Introduction into turtlelogy


Turtles are among the oldest creatures that move on our Earth. If nobody harmed turtles they would become very old. I have prepared some links for interested people.
I have added frequently asked questions based on your messages.
If you have your own turtles' page, don't hesitate to write me - you can be sure - I'll add it to my list.
The person who wants to purchase a turtle should know that a turtle is not a toy, it not only brings fun and happiness, but also a big responsibility.
Vývojově jsou želvy jedny z nejstarších druhů obratlovců - kromě toho, že byly současníky trilobitů, pamatují zlatou éru dinosaurů, které, dle mého názoru, úspěšně sprovodily ze světa obludy typu kajmanka supí nebo želva nádherná. (Mám tu čest doma několik takových krmit. Mimochodem ve většině zemí EU je zákázáno tyto potvůrky prodávat, protože je drobní chovatelé vypouštěli do přírody. To by mohlo vést k vytlačení původních forem z mnoha míst. Jsou sice poměrně plaché, ale koušou moc pěkně.
Rozhodně mi utkvěla v paměti zlostná reakce hlavního hrdiny filmu Zběsilost v srdci režiséra Davida Lynche. Sailor se rozvzteklil poté co slyšel v autorádiu, že indická vláda vypouští želvičky do Gangy, aby odklízely mrtvoly. To jen na okraj, rozhodně jsou to moc sympatická stvoření. Další odkazy na úlohu želv v dějinách)
Turtles belong to the oldest vertebrates in evolution history - by the way they were they were fellows of trilobites and became very prosperous in the golden era of dinosaurs - whom, in my opinion, were successfuly wiped out by monsters like alligator snapping turtle or red-eared slider. (I have the great honour to feed some of them at home). By the way, in the most of countries of Europe is prohibited to sell the sliders, because the owners used to free some of them - which could end up with a total replacement of recent forms in many habitats. They are both relatively shy but bite very well.
I remember the reaction of the hero in the movie “Wild In Heart” (Nick Cage under D. Lynch's direction). A character named Sailor grew angry having heard on the radio that goverment of India decided to put turtles into the Gangus river to clear it of dead bodies. Well, I like these shelled pets anyway. Other notices about turtles' role in history)

founded: 15th Nov 96          last partial update (the "news" section update): 31st May 2007
let me know how do you like my pages to dk@zelvy.cz        napište mi, jak se vám mé stránky líbí, na dk@zelvy.cz
ICQ: 6396743         [želví listserv česky/slovensky, připojení zde]