Macroclemys temmincki  Mapka přirozeného výskytu kajmanek supích.

"Navzdory zásadním podobnostem obou forem (kajmanka supí a kajmanka dravá), oba rody jednoduše odlišujeme na základě několika faktorů. Například karapax Macroclemys si uchovává tři výrazné hřebeny po celou dobu života (oproti tomu Chelydra je má jen v mládí). Kajmanka supí má mezi 3 a 5 štítky, zvanými supermarginální, navíc. Oči jsou umístěny po stranách hlavy, spíše než při vrchu jako u Chelydry. Hlava je extrémně veliká a krk relativně krátký, takže Macroclemys, stejně jako Platysternon, má v přední straně krunýře široký zářez, aby mohla vytáhnout hlavu k nadechnutí nebo jiným účelům.
Rozšíření kajmanky supí je mnohem omezenější, než je u kajmanky dravé. Vyskytuje se přes Louisianu po Arkansas, v přilehlých oblastech Tennessee, Kentucky, Missouri, Kansasu, Oklahomy a Texasu. Oblast zahrnuje Mississippi s vyjímkou nejseverovýchodnější části, jižní část Alabamy, bažin Okefenokee v Georgii, hranice Floridy, dosahuje až po řeky Suwannee a Santa Fe. Jedinci byli zaznamenáni na severu až u Rock Island County a na hranici státu Iowa."
"Despite the superficial similarities between the two forms (alligator and common snapping turtle), generic seperations is clearly valid on the basis of several factors. For example, the carapace of Macroclemys retains three strong ridges throughout life (in opposite to Chelydra), and there are between three and five small extra scutes known as supermarginals. Eyes are placed on the sides of head, rather than toward the top as in Chelydra. The head is extremely large and the neck relatively short, so that Macroclemys, like Platysternon, has a broad notch in the front of the carapace to allow the head to be raised for respiratory and other purposes.
The alligator snapping turtle is much more restricted in this range than the common snapper. It is found throughout Louisiana and Arkansas and in adjacent parts of Tennessee, Kentucky, Missouri, Kansas, Oklahoma, and Texas. The range covers most of Mississippi except of the extreme north-east, as well as the southern half of Alabama, the Okefenokee Swamp area of Georgia, and the panhandle of Florida, reaching as far as the Suwannee and Santa Fe River. The species has been recorded as far north as Rock Island County and the Iowa state line."
kousák zíravýnejvetsi sladkovodni zelva
Kajmanka supí dosahuje pohlavní zralosti ve věku mezi 11 a 13 lety, při délce krunýře cca 35 cm a hmotnosti mezi 7 a 9 kg. Samci dorůstají větší velikosti (i přes 70 kg) než samice (do 23 kg). Největší délka karapaxu může dosáhnout okolo 75 cm. Kladou mezi 16 a 52 vejci, průměrně 25. Vejce jsou kulovitá, okolo 3,75 cm. Jejich skořápka je velmi tvrdá. Alligator snapping turtles reach sexual maturity between 11 and 13 years, around 14 inches in length and between 15 and 20 pounds. Males become much larger (maybe more than 160 pounds) than the females (up to 50 lbs). Maximum length of carapace can be cca 30 inches. They lay between 16 and 52 eggs, the average number is 25. The eggs are spherical, about 1.5 inches, with a tough hard shells.
Kajmanka supí je známá svou metodou obstarávání potravy. Žije v kalné, pomalu tekoucí vodě, kde leží na dně, krunýř porostlý silnou vrstvou řas. Tato želva nechává po dlouhou dobu doširoka rozevřenou svou mohutnou tlamu - což neodpuzuje vodní živočichy z toho důvodu, že vnitřek tlamy není růžový, ale šedý. Uvnitř tlamy má želva volný, jasně růžový proužek, kterým vrtí jako malým chutným červem. Ryba, která zamíří dovnitř, nestačí vlákno sežrat, jsouc sama spolknuta, někdy i překousnuta. Ostatní pozorovaná strava sestává z mušlí a škeblí, šneků, obojživelníků a jiných druhů želv. The Alligator snapping turtle is famous for the method of obtaining food. It lives in dark, slow-moving water, where stays on the bottom, covered with a thick layer of algae on their carapaces. The turtle holds its huge mouth wide open for a long time, which does not give the animals away, as the interior of the mouth is not pink but grey. On the floor of it is a bright pink fleshy filament, which the turtle wriggles like a small tasty worm. Fish entering have no time to eat this, being swallowed quickly (sometimes even sliced). Other diet observed is clam and mussels, snakes, amphibians, other turtle species.
Naprosto doporučuji jít se na tuto želvičku podívat - třeba do pražské ZOO, odkud je také snímek jedné z nich. Ne snad že by byly nějak přehnaně aktivní, občas ale zvednou hlavu k nadechnutí, občas také rozevřou tlamu a procvičují onu pastičku. Moje malá kajmanka Leon se chová zrovna tak, přes den se sotva pohne. Za tmy je ale docela čilá. I strongly recommend visiting this turtle - why not at the ZOO in Prague, where the snapshot of one (above) was taken. I cannot say they are much active, but they sometimes have to surface for air and sometimes open their mouths and exercise the trap. My little snapper Leon behaves by the same line, hardly moves during the day. In the dark he (she?) is quite active.
Macroclemys temminckii, Alligator snapping turtle (CTTC)
http://vygotsky.sfasu.edu/zoo/gator.snap.turtle.html
Loggerhead acres at http://www.turtleman.com
http://www.inhs.uiuc.edu/cbd/main/misc/herp/species/Ma_temmin.html
Zpět na startovní stránku (Úvod) Back to a starting page (Introduction)