Testudo graeca Mapka přirozeného výskytu želv žlutohnědých.

Testudo graeca graeca
Testudo graeca ibera
Testudo graeca zarudnyi
Testudo graeca terrestris
Testudo graeca annamurensis
Testudo graeca soussensis
Testudo graeca (Furcerochelys) naubulensis

Želva žlutohnědá (vzhledem ke zbarvení dosti nesmyslné jméno) patří k nejběžněji chovaným želvám u nás. Její rozšíření ukazuje mapka. Ačkoli jsou tyto želvy velmi podobné želvě zelenavé, mají "ostruhy", výrazné rohovinové plošky v oblasti stehen, nepárový nedělený nadocasní štítek, dlouhý krční štítek širší zezadu než zpředu. Jejich krunýř je mírně klenutý. Mají samozřejmě pět prstů na každé noze. Samci mají dovnitř prohnutý plastron a delší a tlustší ocas než samice. The spur-thighed tortoise is another popular kept tortoise in our country. They are found in places shown in the map. Though these tortoises are very similar to Hermann's tortoise, they have a spur in the thigh region on each side, one undivided supracaudal scute mostly, a narrow nuchal scute, posteriorly wider than anteriorly. Their carapace is moderately domed. Of course they have five claws on each limb. The male has a concaved plastron and longer and thicker tail than a female.
Testudo graeca ibera, Turkey
Testudo graeca ibera, Dalyan, jihozápad Turecka, léto 2000, foto (c) David Krumphanzl
Testudo graeca ibera, Dalyan, southwest Turkey, summer 2000, photo (c) David Krumphanzl


Velikost dospělé želvy je okolo 30 cm, může vážit i přes 4 kg. U těchto želv je doložen velmi dlouhý život, přes sto let. Nicméně většina vyvážených želv (ročně okolo 500 000, přičemž se celková populace odhaduje pouze mezi sedmi až desetinásobkem) nepřežije první rok zajetí díky chladnému klimatu a špatnému zacházení. Aktivita želv žlutohnědých spadá mezi únor a říjen. Někdy se dokonce tyto želvy mohou probudit ze spánku za teplých dnů uprostřed zimy. Samice snáší od jednoho do šesti vajec o velikosti 2,5 až 3 cm. Adult ones' measure around 11 or 12 inches while the weight can be over 8.5 lbs. A very long life, over 100 years, is documented for this tortoise. However the majority of exported tortoises (about 500,000 each year while the entire population is estimated to be only seven or ten times larger) die within a year due to cold climate and wrong handling. They are most active between February and October. Some of them may awake even on warmer days in the middle of winter. The female lays from 1 to 6 eggs between 1 and 1.2".
Jídelníček této želvy je velmi podobný jídelníčku želvy čtyřprsté, přesto každý exemplář má odlišné chutě. Některé mají například velmi rády chleba namočený v mléce, jiné se jej ani nedotknou. I pro tyto želvy doporučuji nejpestřejší možnou skladbu stravy. Vodu zřídka pijí, rozhodně ale neustávejte v jejím nabízení. Doporučuje se tuto želvu v zajetí zazimovat. The diet of this tortoise is very similar to the Russian (Afghan) tortoise, though each specimen has different apetite, for example some of them are very fond of milk-soaked bread while others will not touch it. Also the most possible variety in feeding is recommended for this tortoises. They drink water rarely, but keep offering it to them. It is recommended to let this turtle hibernate when in captivity.
Koncem léta 1999 jsem se vydal do Bulharska, krátkou zprávu o želví populaci jsem rozpracoval (ach, jak pomalu to pokračuje ...) na této adrese. Plánuji také stránku o Turecké populaci želv z léta 2000. At the end of summer 1999 I have visited Bulgaria, a short report about the tortoise population is here (I am sorry for a very poor progress ...). I plan to add a report about the tortoises in Turkey, summer 2000.
Testudo graeca, Mediterranean spur-thighed tortoise (CTTC)
http://easyweb.easynet.co.uk/~slowcoach/slow/sloinfo.html
Zpět na startovní stránku (Úvod) Back to a starting page (Introduction)


last (partial) update: 25th Sep 2001