Testudo horsfieldi Mapka přirozeného výskytu želv čtyřprstých.

V názvosloví želv je veliký zmatek: Latinská pojmenování mají šest zhruba ekvivalentních systémů, česká pojmenování bývají často zaměňována s podobnými slovenskými. Příkladem jsou želvy čtyřprsté, často nazývané želvy stepní, latinsky Testudo horsfieldi, u nás i Agrionemys horsfieldi. There is a big mess in the terminology of turtles. An example could be this one: It's called Russian tortoise, Afghan tortoise, Horsfield tortoise. There are about  Latin systems almost equivalent, the tortoise is called Testudo horsfieldi or Agrionemys horsfieldi in most cases.
Zuzana a Dan, čtyřprstí vyžírkové.
Želva čtyřprstá patří k nejběžněji chovaným želvám u nás. Její rozšíření ukazuje mapka. Jedná se o nejvýchodněji a nejseverněji žijící druh rodu Testudo. Nejrozšířenější jsou v Afghanistanu, Pákistanu, Kazachstánu, Balučistanu, Turkménii, Íránu, na severovýchodním pobřeží Kaspického moře. The Afghan tortoise is one of most commonly kept tortoises in our country. It is the northmost and northeast living representative of genus Testudo. They are being found in places shown in the map. The species are widespread in Afghanistan, Pakistan, north-east cost of Caspian sea, Kazakhstan, Baluchistan, Turkmenistan, Iran.
Tato želva je nejodolnějším druhem suchozemské želvy. Nejsevernější přirozený výskyt je zaznamenán v Rusku na Volze, v Novokujbyševsku na 52'30 (tj. severněji než Londýn nebo Calgary, stejně vysoko jako Amsterdam, Berlín).
Želva čtyřprstá obývá oblasti do výšky 1500 - 2100 metrů, typicky se zdržuje na travnatých místech u horských bystřin a ples.
Co se týče tepelné odolnosti, Pritchard ve své encyklopedii uvádí údaj, kterému se mi nechce ani věřit, doslova "tyto želvy dokáží přestát tělesnou teplotu 23,3 stupňů Fahrenheita" (cca minus 5 Celsia!!!) a píše o nemrznoucí kapalině, jako by popisoval směsi do nádrže....
Contradicting some authorities, this turtle is the most cold-hardy from all tortoises. Their northmost natural territory is in Novokuybyshevsks, Russia, Volga river, on 52'30 (more north than London or Calgary, the same lattitude as Berlin or Amsterdam).
Turtle inhabits altitudes of 5000 to 7000 feet, typically in rocky, grass places near hills' springs or lakes.
Regarding temperature resistance, Pritchard in his Encyclopedia writes - which I cannot believe - "... it can tolerate body temperature as low as 23.3 Fahrenheit" ! and he continues describing "anti-freeze" in tortoises' blood as if he were writing about the a car.
Želva je aktivní cca od března do září či října, přes léto může upadnout do letního spánku (který může přejít do zimního), častěji je ale během dne zalezlá hluboko ve stínu v mělkých norách vyhrabaných pod balvany a nepřetržitě se krmí jen ráno a večer. The tortoise is active from March to September or October. During the hot summer sometimes they aestivate (sometimes they don't awake in autumn but in the next spring), but most often "took refuge in shallow burrows beneath large boulders and outcrops of rock during the heat of the day, emerging to feed during the early morning and evening".
Typickým poznávacím znamením želvy je počet čtyř prstů na předních tlapách, podle kterého také dostala jméno. Má poměrně nízký, takřka kruhovitý karapax. Hřbetní štítky jsou poměrně širší než delší (a jsou podstatně větší než žeberní štítky). Želva dosahuje délky karapaxu až 25 cm a hmotnosti až 2 kg. Detail přední tlapy. Distinctive for this tortoises are the front libs which have four claws on each. They have a broad, rounded, depressed carapace. The vertebral scutes are broader than long. The measures of the adult tortoise is about 9 3/4 inch in lenght (of carapace), with weights little above 4 lb.
Pohlavní dospělosti želvy dosahují mezi osmým a desátým rokem věku (je to spíš záležitost velikosti než stáří). Samice snáší na přelomu května a června 1 až 5 vajec (často po jednom s několikadenními odmlkami) velikých 4 - 5 x 2,5 - 3,5 mm. Mláďata se líhnou po 80 - 110 dnech, to znamená, že zpravidla zůstanou spát v zemi a vylezou až příští jaro. Afghan tortoises reach the maturity between 8th and 10th years (it depends on size more than age). The female lays from one to five eggs in May or June (often one after the other with couple days interval) in size 4 - 5 x 2.5 - 3.5 mm. Young tortoises hatch after 80 - 110 days, hibernate mostly, and come out in the next spring.
Strava želvy čtyřprsté se skládá takřka výhradně z listů, plodů a květů (salát, smetánka, jablka, jahody, jetel, jitrocel, růže, zelí, vařené brambory, avokádo, kiwi, meloun, meruňky, banány atd.). Vhodná je co nejpestřejší strava. Vodu zřídka pijí (i mořskou), spíš než ke koupání (chlazení) ji užívají k vyprázdnění. The tortoise eats just leaves, fruits and flowers (lettuce, dandelion, apples, strawberries, clover, roses, boiled potatoes, avocado, kiwi, watermelon, apricots, bananas etc.). The most possible variety in feeding is recommended. Water they drink rarely (sea water too), they use it rather for emptying than for bathing or cooling.
Pro chov je potřeba především velké, hodně členité terárium vysypané silnou vrstvou písku (hrabou a šplhají), na pár dospělých želv alespoň 100 x 100 x 70 cm. Podle osobních pozorování zazimování není nezbytně nutné: Přinejmenším moji tři mazlíčci nikdy nezimovali a žádnou újmu tím neutrpěli. For the satisfied tortoises in captivity you the need a large terarium at minimum 3.5 x 3.5 x 2.5 feet for an adult couple, with the thick layer of sand, rocks, thick branches etc. (they use to dig and climb). There is not a strong need for hibernation from my observations: At least my three Russian tortoises never hibernated with absolutely no problems for years.
Testudo horsfieldii, Russian tortoise (CTTC)

http://xiron.pc.helsinki.fi/people/aliinamo/konna.html
Zpět na startovní stránku (Úvod) Back to a starting page (Introduction)