Chelydra serpentina

Chelydra serpentina Mapka přirozeného výskytu kajmanek dravých.

Kajmanka dravá obývá rozsáhlou oblast mezi Kanadou, Skalistými horami a Ekvádorem. Žije v bažinách, stojaté vodě, v jezírkách. Neplave příliš dobře. Živí se hmyzem, rybami, žábami a jinými obojživelníky, ptáky, kraby, měkkýši, malými hlodavci, neopatrně nastavenými prsty a trochu i vodními rostlinami. Na jejich jídelníčku nechybí ani menší želvy včetně vlastního druhu. The common snapping turtle inhabits a huge area between Canada, Rocky Mountains and Ecuador. This turtle live in swamps, quiet water and in a muddy ponds. It does not swim well. Their food contains insects, fish, frogs and other amphibians, birds, crabs, molluscs, minor rodents, careless fingers and a little of vegetable matter. Their normal diet includes other turtles even of the same species.
Dospělé želvy dorůstají i přes 40 cm délky karapaxu a hmotnosti až 40 kg. Rozdíly mezi pohlavími jsou minimální. Samice snáší okolo 25 vajec. Mláďata se líhnou po 80 - 90 dnech, v nejsevernějších oblastech někdy rovnou přezimují a vylezou až příští jaro. Vhodné akvaterárium má nižší hladinu vody a menší souš, přes léto uvítají i jezírko, opět velmi mělké. Adult turtles can reach the length of carapace over 16 inches and weight 80 lb. There is no great difference between sexes. The females lay about 25 eggs. Young snappers hatch after 80 - 90 days. In northern areas they sometimes hibernate and come out the next spring. Suitable aquaterarium has a small land area and relatively low depth, during the summer they appreciate a shallow pond.
Citát z Pritchardovy encyklopedie: "Kajmanka dravá je vysoce agresivní zvíře, skutečně hodné svého jména. Když se ji snažíte zvednout nebo jinak obtěžovat, vystřelí hlavu kupředu neuvěřitelnou rychlostí, přičemž silně sklapne čelisti. Často je slyšet zřetelné lupnutí, jak krk naráz dosáhne maxima svého vytažení. Nicméně jedince všech velikostí lze přenášet docela bezpečně za dlouhý, tlustý ocas, přičemž je důležité držet si želvu dál od nohou. Popisované kousnutí není čistě obrannou reakcí - tento dravec se typicky přikrade k oběti velmi pomalou chůzí a potom ji uchvátí tímto překvapivým výpadem." Quotation from Pritchard's Encyclopedia: "The common snapping turtle is a highly agressive animal, well deserving its vernacular name; when picked up or otherwise molested, the animal's head is shot forward with incredible speed, while the mouth closes hard, often with audible crunch, as the neck reaches its full extension. However, specimens of all sizes may be handled quite safely by the long, thick tail, though it is important to hold the animal away from one's legs. The 'snap' action is not just defensive; this predatory animal typically stalks its prey with a slow-motion walking movement, then grabs it with the same eye-blurring strike".
Nemohl jsem odolat a tuto želvu jsem si nasadil doma. Jmenuje se Kryšpín a chová se jako netečný moula. Možná časem bude i kousat. (Květen 1998 - už kouše!) I was not able to avoid the temptation and brought one home. He's (maybe) name is Kryšpín. He behaves like an impasive dumb. Perhaps it will bite, some day. (May 1998 - wow, he just started!)
http://www.geocities.com/Heartland/Plains/3550/snapper01.html
Snapping Turtle Land
Zpět na startovní stránku (Úvod) Back to a starting page (Introduction)