Geochelone sulcata Mapka přirozeného výskytu želv ostruhatých.

Želva ostruhatá patří poslední dobou k chovatelsky oblíbeným želvám ve světě. Především díky poměrně snadnému rozmnožování je v chovech stále silněji zastoupena, především v USA a Kanadě, ale i v Evropě. V přírodě je ovšem nadále silně ohrožena. Vyskytuje se v poměrně úzkém pásu rovníkové Afriky. The spurred tortoise is becoming more and more popular in last years. Thanks to very easy breeding this species is getting more common in breeders collections in USA and Canada, as well as in Europe. However, in a wild state has still endagered status. They live in a narrow belt of equatorial Africa.
Ostruhy, podle kterých tato želva dostala jméno, jsou jednoznačným znakem odlišujícím ji i od v Severní Americe někdy omylem zaměňované želvu žlutohnědou. Jsou veliké a silné, dvě nebo tři po stranách poblíž ocasu. Hlavním rozlišujícím znakem u želvy ostruhaté je ovšem její velikost. S více než 70 cm u samců a až 50 cm samice se jedná o největší pevninskou želvu vůbec. Už proto je její chov v domácích podmínkách uváženíhodný. Samci mají plastron, stejně jako u všech obřích druhů želv, silně prohnutý dovnitř. The spurs (two or three pairs of long and thick ones on both sides near the tail) make very clear distinction comparing to spur-thighed tortoise. The best distinction is tortoises' size. With possibly more than 28 inches in males and up to 20 inches in females is the spurred tortoise a largest mainland species. For this reason alone an indoors keeping (in a normal flat) should be the matter of consideration. The plastron of males is strongly incurved, the same as in other giant species.
Literatura se shoduje na velmi dlouhé, cca 212 denní inkubaci vajec v zajetí, nicméně v přírodě se uvádí i méně než 80 dní. Samice snáší kolem 20 vajec cca 45 mm velikých. Souboje samců předcházející námluvám jsou velmi nebezpečné, mohou končit i smrtí. Literature reports accordingly very long, about 212 days period of hatching in captivity. However, in wild even less than 80 days. Female lays about 20 eggs aprox. 45 mm in diameter. Fights of males before mating might be very violent and dangerous, even with a death as result.
Jídelníček této želvy pochopitelně odpovídá jejímu zeměpisnému rozšíření (viz mapka). Stejně jako u ostatních suchozemských želv je zásadně býložravá s velkým podílem stepních trav a křovin, živočišné bílkoviny (především mršiny, ale i hmyz) jsou pouze nouzovou stravou. V zajetí výborně prospívá na smetánkách + jeteli. V zimě neupadá do zimního spánku, jen do období snížené aktivity. Přitápíme, přisvěcujeme k simulaci cca 12-hodinového denního svitu. Ideální strava na zimu je čínské zelí plus mrkev a trocha jablek. Vodu pijí velmi hodně, snad nejvíc ze všech suchozemských želv. Údajně jsou schopny najednou vypít i 5 litrů vody. The diet of this tortoise depends on their origin (see map). As for other tortoises, the diet is heavily herbivorial with a great part of steppe grasses and bush. Animal protein (mostly carrion and insects) is only emergency source of food. In captivity do not hibernate, only decrease its activity. Heating is the must as well as artificial lightning to simulate 12-hour daylight. Ideal diet for the winter is the chinese cabbage plus some carrot and apples. Water they use to drink much, more than all other tortoises. It is said that they can drink about one gallon at a time.

Spoustu dalších zajímavostí můžete najít v tomto článku ze Zpravodaje KCHŽ o želvách ostruhatých.
Living with sulcata I (CTTC)
Living with sulcata II (CTTC)
Living with sulcata III (CTTC)
Last week... (Diet) (CTTC)
La village des tortues du Senegal
Zpět na startovní stránku (Úvod) Back to a starting page (Introduction)