Pelomedusa subrufa Mapka přirozeného výskytu terek afrických.

Tereka africká obývá plochu většiny Afriky (viz mapka). Žije v mělkých, mnohdy pouze dočasně zavodněných plochách. Občas vyleze slunit se. Neumí plavat, chodí po dnu. Živí se především hmyzem a vodními rostlinami. Potravu nepřekusuje, ale polyká vcelku. Nejlépe přijímají potravu pozdě večer, kdy jsou nejaktivnější. The helmeted turtle lives on area of most of Africa (see the map). This turtle lives in a shallow, often only temporary water. Does not able to swim, walking around on bottom. Sometimes emerges to bask on sunlight. Their diet contains mostly insects and water herbs. Do not bite the food but swallow it whole. Prefer to eat at evening or beginning of night.
tereka jedna terekovitá.
Dospělé želvy dorůstají kolem 25 cm délky karapaxu a hmotnosti do 2 kg. Samice snáší okolo 15 vajec. Mláďata se líhnou po 80 - 90 dnech. Vhodné akvaterárium má nízkou hladinu vody a menší souš, na dně jemný písek na zahrabávání. Někdy upadají do letního spánku právě zahrabané v bahně či písku. Adult turtles can reach the lenght of carapace about 10 inch and weight up to 5 lb. Female lays around 15 eggs. Babies hatch after 80 - 90 days. Suitable tank has a small land area, shallow water and fine sand on bottom to dig in it. Sometimes they aestivate during the summer buried in sand or mud on bottom.
Highfield poznamenává k popisovanému chování: "... jsou známy jejich tendence lovit v hejnech, několik želv se může spojit ke skupinovému útoku na brodícího se ptáka, stáhnout jej pod vodu a pohltit."
Moje hejno se tváří neuvěřitelně agilně, a abych citoval, "žraly by, dokud by jim ze sádla nevyčuhovaly jen drápky".
Highfield notes about their reported behavior: "... is known for its tendency to hunt in packs, several terrapins may engage in a group attack upon a wading bird, dragging it underwater to devour in."
My home pack shows unbelievable agility, I can use the words "they'd like to eat until only the claws stick out their fat".

Další moje pozorování ze života terek bylo otištěno ve Zpravodaji Klubu chovatelů želv č. 27.
World ZOO's list
Pelomedusae
Zpět na startovní stránku (Úvod) Back to a starting page (Introduction)